Zelf uw administratie online bijhouden

 • In meerdere jaren kunnen boeken
 • Boekingsregels aanmaken, corrigeren, tussenvoegen en verwijderen
 • Vrije kolomindeling boekingsregel. (bijvoorbeeld uw in- en verkoopfacturen, kas- en bankmutaties, memoriaalboekingen, loon journaalposten)
 • Velden overnemen van de vorige regel
 • Automatische boekstuk- en factuurnummering
 • Negatieve kassignalering
 • Nieuwe debiteuren-, crediteuren-, grootboekrekeningen kunnen aanmaken
 • Betalingsverschillen en kredietbeperking worden indien gewenst automatisch afgeboekt
 • Openstaande posten opvragen
 • Tijdens het boeken direct de grootboekkaart opvragen
 • Inkoop- verkoopfacturen uitsplitsen naar diverse kosten- of omzetrekeningen
 • Voorkeur tegenrekening bij debiteuren en crediteuren
 • Instellen dat u tijdens het boeken alleen die grootboekrekeningen en dagboeken ziet die voor u als ondernemer van belang zijn. Uw accountant kan werken met het volledige grootboekrekeningschema
 • Periode en jaaraansluiting
 • Direct kunnen doorwerken in een nieuwe periode / boekjaar
 • Periodes afsluiten